Liên hệ

 

CÔNG TY SEIBU VIỆT NAM

Office: No 824, Ngũ phúc Hamlet, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom Dist, Dong Nai Province

Factory: Lot 6-1, street No6, Ho Nai industrial zone, Trang Bom Dist, Dong Nai province

Tel: 02512 860 6680

Hotline: 0907064794

 

Danh sách so sánh
Xem kết quả
X